Qibla riktning

Denna Qibla riktvisare visar dig den direkta riktningen till qibla genom att lokalisera din possition och visa riktningen på en karta. Denna riktvisare är extra bra när du får störningar på en magnetisk kompass.

Så här gör du!

1. Aktivera din gps och acceptera platsinformation (annars mata in adressen där du befinner dig).

2. Se resultat, zomma in och lokalisera dig justera efter behov, ändra kartans inställningar till satelit för bättre lokalisering av din plats.

3. Den röda linjen visar riktningen till Qibla.

E-post