Vad kan du göra för muslimerna?

Vikten av att hjälpa sina medmänniskor.

Belöningen i att hjälpa andra.

Praktiska exempel på vad man kan göra.

Föreläsare Abdullah Suedi och Abdul Wadod