Sahe al Bukhari Kapitlet om iman

Den sanna troende är den som inte skadar andra verbalt eller fysiskt.

Vem är den bästa av muslimer?

Dygden av att bjuda på mat och att sprida salam.

Att älska för sina syskon önska det man önskar för sig själv.

Att älska profeten Mohammed (salllahu aleyhi wa salam)