99 Hadither - utvalda av imam as-Sa´dî. Del 2. Hadith nr 3 och 4.

Bismillah. 99 Hadither. Utvalda av imam as-Sa´dî [rahimahullah]. Denna bok tar upp 99 hadither som författaren valde ut och förklarade på ett sätt som är både allomfattande och lätt för studenten att ta till sig.

Del 2 tar upp hadith 3 och 4 som bland annat handlar om:

  • religionen är nasihah - råd.
  • vad som leder till paradiset.
  • samt dygden av att göra frivilliga goda handlingar.
  • mm

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd som har en examen i hadith vetenskap och rekommendationer av de lärda.