99 Hadither - utvalda av imam as-Sa´dî. Del 3. Vem är den sanne muslimen? Vem är "utvandrare" mm.

Bismillah. 99 Hadither. Utvalda av imam as-Sa´dî [rahimahullah]. Denna bok tar upp 99 hadither som författaren valde ut och förklarade på ett sätt som är både allomfattande och lätt för studenten att ta till sig.

Del 3 handlar om att vara stadig i sin religion samt tar upp vissa frågor som:

  • Vem är den sanne muslimen?
  • Vem är en "mu´min"?
  • Vem är en "muhâdjir"?
  • Vem är en "mudjâhid"
  • mm.

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd som har en examen i hadith vetenskap och rekommendationer av de lärda.