99 Hadither - utvalda av imam as-Sa´dî. Del 7

 

Bismillah. 99 Hadither. Utvalda av imam as-Sa´dî [rahimahullah]. Denna bok tar upp 99 hadither som författaren valde ut och förklarade på ett sätt som är både allomfattande och lätt för studenten att ta till sig.

Del 7 förklaring på hadith 18-21 tar upp ämnen som faran av dhulm ( förtryck) dess olika former samt vikten av att vara rättvis , Tacksamhet , att se på de som har de sämre än dig , renlighet är ett villkor för att bönen ska accepteras , de tio egenskaperna av fittrah.

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd som har en examen i hadith vetenskap och rekommendationer av de lärda.