99 Hadither - utvalda av imam as-Sa´dî. Del 10

 

Bismillah. 99 Hadither. Utvalda av imam as-Sa´dî [rahimahullah]. Denna bok tar upp 99 hadither som författaren valde ut och förklarade på ett sätt som är både allomfattande och lätt för studenten att ta till sig.

Del 10 tar upp hadith nr 29 som handlar om några av de Skyldigheter muslimer har mot varandra som att sprida Salam, besöka sjuka, följa begravningståget, besvara inbjudningar och att ge varandra uppriktiga råd mm. 

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd som har en examen i hadith vetenskap och rekommendationer av de lärda.