Aktiviteter

29 Mar

18:00 - Endast live (Mixlr)

BröderSystrar

En genomgång av hadith boken "Riyadh us-Salihin" ("de rättfärdigas trädgårdar") av Imam an-Nawawi.

02 Apr

19:00 - Endast live (YouTube)

BröderSystrar

I denna serie förklarar vi diverse kapitel ur den ädla imamen Bukharis verk "Sahih Al-Bukhari".

05 Apr

18:00 - Endast live (Mixlr)

BröderSystrar

En genomgång av hadith boken "Riyadh us-Salihin" ("de rättfärdigas trädgårdar") av Imam an-Nawawi.

09 Apr

19:00 - Endast live (YouTube)

BröderSystrar

I denna serie förklarar vi diverse kapitel ur den ädla imamen Bukharis verk "Sahih Al-Bukhari".

12 Apr

18:00 - Endast live (Mixlr)

BröderSystrar

En genomgång av hadith boken "Riyadh us-Salihin" ("de rättfärdigas trädgårdar") av Imam an-Nawawi.

16 Apr

19:00 - Endast live (YouTube)

BröderSystrar

I denna serie förklarar vi diverse kapitel ur den ädla imamen Bukharis verk "Sahih Al-Bukhari".

19 Apr

18:00 - Endast live (Mixlr)

BröderSystrar

En genomgång av hadith boken "Riyadh us-Salihin" ("de rättfärdigas trädgårdar") av Imam an-Nawawi.

23 Apr

19:00 - Endast live (YouTube)

BröderSystrar

I denna serie förklarar vi diverse kapitel ur den ädla imamen Bukharis verk "Sahih Al-Bukhari".

26 Apr

18:00 - Endast live (Mixlr)

BröderSystrar

En genomgång av hadith boken "Riyadh us-Salihin" ("de rättfärdigas trädgårdar") av Imam an-Nawawi.

30 Apr

19:00 - Endast live (YouTube)

BröderSystrar

I denna serie förklarar vi diverse kapitel ur den ädla imamen Bukharis verk "Sahih Al-Bukhari".

03 Maj

18:00 - Endast live (Mixlr)

BröderSystrar

En genomgång av hadith boken "Riyadh us-Salihin" ("de rättfärdigas trädgårdar") av Imam an-Nawawi.

07 Maj

19:00 - Endast live (YouTube)

BröderSystrar

I denna serie förklarar vi diverse kapitel ur den ädla imamen Bukharis verk "Sahih Al-Bukhari".