Islam.nu´s Blogg

Följ oss även via andra Sociala nätverk.

Böneboken

Nu kan du ladda ner böneboken

Böneboken

Utdrag ur boken:

BÖNEN ÄR EN AV ISLAMS PELARE

Islams pelare är fem i antal. Dessa är islams grund och de viktigaste handlingarna i en muslims liv. Profeten Muhammed sade:
”Islam är byggt på fem pelare: Trosbekännelsen att ingen har rätt att dyrkas utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Att utföra bönen...” [al-Bukhârî och Muslim]

En kort beskrivning av vårt arbete mot extremism, sekterism, kriminalitet och utanförskap

En kort beskrivning av vårt arbete mot extremism, sekterism, kriminalitet och utanförskap

Muslimska föreningar och imamers roll, i kampen mot extremism, är ett ämne som diskuteras allt oftare och med en förhöjd intensitet. Då vissa påstår att inget görs för att bekämpa dessa saker, följer här en kort presentation av vårt arbete mot våldsbejakande extremism, sekterism, kriminalitet och utanförskap.

Introduktion

Ibn Abbas Centret, som är en helt ideell organisation, har varit ledande i kampen mot våldsbejakande extremism långt innan problemet blev känt för allmänheten. Sedan mer än ett decennium har vi hållit föredrag om och varnat muslimerna för dessa ideologier och grupper. Vi har med väldigt små medel fört denna kamp tillsammans med våra imamer och medarbetare som alla arbetar helt ideellt och som hittills gjort ett fenomenalt arbete.

Untitled Box