Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Kallet som alla Profeter kom med, kallet till Tawhid.

Denna mycket viktiga serie syftar till att fördjupa vår kunskap om det viktigaste i våra liv, nämligen kunskapen om Tawhid. Det som alla profeter började med att kalla sina folk till.

Del 2 i denna serie handlar om Allahs Namn och Egenskaper. Hur man skall förstå texterna som handlar om dessa. Samt om Allahs Herravälde och vad ordet "Rabb" betyder.