Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Kallet som alla Profeter kom med, kallet till Tawhid.

Denna mycket viktiga serie syftar till att fördjupa vår kunskap om det viktigaste i våra liv, nämligen kunskapen om Tawhid. Det som alla profeter började med att kalla sina folk till.