Allahs vackra namn 12

Allahs vackra namn 12
al-Malik: Konungen/Ägaren. Bevis för detta Namn:

”Upphöjd över allt är Allâh, Konungen, den yttersta Sanningen!” [Tâhâ 20:114]

Den som har full kontroll att förfoga över det som Han vill utan några invändningar eller motstånd, den vars beordringar oundvikligen verkställs i Hans välde.

Serier

Relaterade inlägg