Allahs vackra namn 18

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 18

as-Samad: Den Oberoende, den som hela skapelsen vänder sig till med sina behov.

Bevis för detta Namn:

”Allâh, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror.” [al-Ikhlâs 112:2]

Den fullkomlige inom Sin kunskap, styrka, vishet, kraft, herravälde och alla andra egenskaper. Den som skapelsen vänder sig till då de är i behov och nöd.

as-Samad har endast nämnts en gång i Koranen. Allâh sade:

”Allâh är as-Samad.” [al-Ikhlâs 112:2]

as-Samad har flera betydelser. Bland dem är:

Att Allâh är den Stora Herren som är fullkomlig i alla Sina Egenskaper.

Han är Herren som är perfekt i Sitt Herreskap, Den ädle (ash-Sharîf) som är perfekt i Sin ädelhet, Den Väldige som är perfekt i Sin storhet, Den Skonsamme som är perfekt i Sitt skonande, Den Rike vars rikedom är perfekt, Den Vise vars visdom är perfekt, och ingen delar denna perfektion med Honom.

Den som hjärtan vänder sig till med hopp och fruktan pga. de goda och berömvärda egenskaperna. Han är den som skapelsen vänder sig till med deras behov och angelägenheter, och man får endast rikta all sin dyrkan till Honom, och hjälp sökes från Honom och förlitan görs endast på Honom. Allâh (ta’âlâ) sade:

”Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom], och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en gud vid sidan av Allâh? [Åt detta] ägnar ni knappast någon eftertanke!” [an-Naml 27:62]
 

Serier

Relaterade inlägg