Allahs vackra namn 23

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 23

al-Basîr: Den som ser allt.

Bevis för detta Namn: ”Allâh ser vad de gör.” [al-Baqarah 2:96]

Namnet har nämnts på över fyrtio platser i Koranen. Exempelvis så säger Allâh:

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.” [ash-Shûrâ 42:11]

”Allâh är evigt hörande, seende.” [an-Nisâ’ 4:58]

”Allâh ser Sina tjänare.” [Âla ’Imrân 3:15]

al-Basîr är Den som ser alla ting; ingenting är dolt för Honom i de högsta himlarna eller på jorden eller någon annanstans. Han ser det lille såväl som det stora. Han ser den svarta myran på den svarta stenen under den mörka natten, Han ser blodet som rinner genom ådrorna, även det bedragandet ögat ser Han.

Vi tror på att Allâh ser med två ögon som passar Hans majestät. Allâh sade:

”Ha tålamod [Muhammad] och vänta på din Herres dom för du är sannerligen under våra Ögon” [at-Tûr 52:48]

”Och Vi räddade honom på [skeppet] som timrats av plankor och spik, och det rörde sig fram [över havet] under Våra Ögon; [detta var] belöningen till den som hade kallats lögnare.” [al-Qamar 54:13-14]

”Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mina ögon.” [Tâhâ 20:39]

Profeten (sallâ Allâhu ́alayhi wa sallam) sade då han beskrev om ad-Daddjâl: ”Han är enögd, och er Herre är inte enögd.” [al-Bukhârî och Muslim.]

Namnet bör få oss att dyrka Allâh på ett mer perfekt sätt, och ödmjuka oss inför Honom, och hålla oss borta ifrån synder för man vet att man har en Herre som ser en. Denna nivå kallas för al-Ishân.

Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) sade om al-Ishân: ”Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom och fastän du inte kan se Honom, så ser Han dig.” [Hadîth Djibrîl i Sahîh Muslim. ]

Ibn Radjab sade: ”En man förförde en kvinna ute i öknen på natten, men hon vägrade. Så han sade till henne: ’Ingen ser oss förutom stjärnorna’ Hon svarade då: ’Vart är då Han som skapat dem?’" [Sharh Kalimat ul-Ikhlâs sid. 49.]
 

Serier

Relaterade inlägg