Islam.nu´s Blogg

Följ oss även via andra Sociala nätverk.

Allahs vackra namn 38

Allahs vackra namn 38

ar-Raqîb: Den Övervakande.

Bevis för detta Namn: ”Allâh vakar över er.” [an-Nisâ’ 4:1]

Han som alltid vakar över en och känner till alla situationer och Sin skapelses handlingar. Inget är dolt för Honom. Han vet vad som rör sig i folks bröst. Han bevarar dem och låter dem styras utmed ett perfekt system och dömer dem utmed deras handlingar. Hans hörsel hör alla röster. Detta Namn har nämnts på tre ställen i Koranen.

Allâh sade: ”Och Allâh vakar över allt.” [al-Ahzâb 33:52]

”Jag var vittne till deras handlingar så länge jag levde bland dem, men sedan Du kallade mig till Dig är det Du som vakar över dem; Du är vittne till allt som sker.” [al-Mâ’idah 5:117]

Dessa två Namn bör få tjänaren att handla utmed ”Murâqabah” dvs. att man dyrkar alla fullt medveten om att Han ser ens inre och yttre, och hör ens uttalanden och vet vad som viskar i ens själ. Ens handlingar och uttalanden blir endast dem Allâh är nöjd med. Då man vet att Allâh ser en hela tiden, att vartenda ögonblick bevakas, så får det en att hålla sig borta ifrån det Han förbjudit. Man dyrkar Allâh som om man ser Honom, och även fastän man ej ser Honom så ser Han en. Man försöker göra all sin dyrkan perfekt.

Skribent

Moosa Assal

Utexaminerad student från det Islamiska universitetet i Medina!

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.