Allahs vackra namn 44

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 44

al-Hâfidh: Beskyddaren, Bevakaren.

Bevis: ”[Ya’qûb] svarade: ’Skall jag anförtro honom åt er så som jag en gång anförtrodde er hans broder [Yûsuf]? Nej, ingen vakar bättre över oss än Allâh, den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!’” [Yûsuf 12:64]

Den som skyddar Sina tjänare från det som kan leda till undergång i både religiösa såväl som världsliga termer. Han skyddar deras hjärtan från tvivel och prövningar. Han skyddar dem från onda djinner och människor. Allâh sade:

”Allâh är de troendes Försvarare.” [al-Hadj 22:38]

Allâh har även låtit alla människor oavsett religion fått änglar som skyddar dem. Allâh sade:

”Dem har skyddsänglar som är framför dem och bakom dem som bevarar dem med Allâhs beordring.” [ar-R’ad 13:11]

Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) sade till Ibn ’Abbâs (radhiya Allâhu ’anh): ”Bevara Allâh så kommer Han att bevara dig.” dvs. bevara Hans beordringar genom att lyda dem, Hans förbud genom att hålla dig borta ifrån dem och Hans gränser genom att inte överskrida dem. Om du gör detta kommer Han bevara dig, din religion, din egendom och ditt barn i allt som Allâh gett dig från Hans gåvor.

Dessa två Namn tyder på att Allâhs egenskap al-Hifdh vilket innebär två saker.

1. Att Allâh har kunskap om allting och Han glömmer aldrig något. Allâh sade:

”Och din Herre glömmer ingenting.” [Maryam 19:64]

och Han sade:

”Min Herre begår aldrig ett misstag och Han glömmer ingenting.”

[Tâhâ 20:52]

Hans tjänares handlingar skrivs ned och deras uttalanden och avsikter skrivs ned och bevaras och ingenting glöms bort. Allt detta är nedskrivet i al-Lawh al-Mahfûdh – Den bevarade Tavlan. Allâh har låtit varje tjänare ha två änglar som skriver ned allt dem gör. Allâh sade:

”Och det finns säkerligen väktare (änglar) som vakar över er. Hederliga antecknare. Som har kunskap om vad ni gör.” [al-Infitâr 82:10-12]

2. Att Allâh bevarar hela Sin skapelse, himlarna och jorden och allt däremellan och får dem att existera och fungera. Han gör så att himlen inte faller över oss. Allâh sade:

”Inser du inte att Allâh har låtit allt på jorden stå till er tjänst och [att era] skepp seglar över haven på Hans befallning, och [att det är Han] som håller himlakropparna [i deras banor], så att de inte störtar mot jorden? [De störtar inte] om Han inte ger dem denna befallning. Allâh, den Barmhärtige, ömmar för människorna.” [al-Hadj 22:65]

Och Allâh bevarar sin Bok – Koranen från att kunna ändras på ett eller annat sätt. Inget kan läggas till eller tas bort. Den har varit oförändrad sedan den dagen den sändes ned och kommer så att bli. Allâh sade:

”Det är sannerligen Vi som sänt ned påminnelsen och det är Vi som bevarar den.” [Hidjr 15:9]
 

Serier

Relaterade inlägg