Allahs vackra namn 47

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 47

al-Awwal: Den Förste.

Bevis för alla detta Namn:

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.” [al-Hadîd 57:3]

Ingen fanns innan Honom och Hans Existens har ingen början.
 

Serier

Relaterade inlägg