Allahs Vackra Namn 50

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs Vackra Namn 50

al-Bâtin: Den Närmste. Han som känner till allt.

Dessa Namn förklaras utmed Sunnahn. Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) sade:

”O Allâh! Du är den Förste, och ingenting fanns innan Dig, och Du är den Siste, och ingenting kommer att finnas efter Dig. Du är den Uppenbare (den Högste), och det finns ingenting över Dig, och du är den Närmste, och inget är närmare än Du.” [Muslim 2713]

Här förklarade Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) dessa fyra Namn och dess innebörd samt vad dem negerar. Och detta är den största formen av ett förtydligande. Samtidigt som Allâh är ovanför Sin skapelse så är Han nära dem i och med att Han vet och ser allt de gör. Den finns ingen som är hög förutom att Allâh är ovanför denne, och det finns ingen som är nära förutom att Allâh är närmare. När man känner till dessa Namn samt deras betydelse som tyder på fullkomlighet så måste man handla utmed dem. När man känner till att Allâh är al-Awwal så vet man att allt gott kommer från Honom och att man måste särskilja Honom i sitt ödmjukande och att man endast skall vända sig till Honom. Man lägger all sin tillit till Honom. När man vet att Han är al-Âkhir så vet man att allt kommer att försvinna och Han kommer att vara kvar, så man ska fästa sitt hjärta vid Honom och inte vid de som kommer och försvinner. När man vet att Allah är adh-Dhâhir som är ovanför Sin skapelse och sköter alla deras angelägenheter, och att handlingarna stiger upp till Honom, får det en att vända sitt hjärta till Honom och ödmjuka sig totalt inför Honom. När man känner till att Allâh är al-Bâtin som känner till alla hemligheter och är nära Sin tjänare så skall det få en att rena sitt hjärta och sitt inre.
 

Serier

Relaterade inlägg