Allahs Vackra Namn 51

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs Vackra Namn 51

al-Hakîm:Den ständigt Vise. Bevis för detta Namn:

”Men om ni skulle förlora fotfästet sedan ni fått se de klara vittnesbörden, skall ni veta att Allâh är allsmäktig, vis.” [al-Baqarah 2:209]

Han är Den som skapade alla ting på det mest visa och perfekta sättet. Detta Namn har nämnts ca 100 gånger i Koranen. Några exempel på dem är då Allâh sade:

”Och Han är den Vise, Den som är underrättad om allt.” [al-An’âm 6:18]

och

”Allâh är allsmäktig, vis.” [al-Baqarah 2:228]

och

”Allâh är allvetande, vis.” [an-Nisâ’ 4:26]

och

”Allâh är evigt allrådande och vis.” [an-Nisâ’ 4:130]

Dessa två Namn tyder på att Allâh gör perfekta bestämmelser och har en perfekt visdom i allt Han gör. Han dömer mellan Sin tjänare med en perfekt visdom och Han dömer mellan dem så som Han vill. Ingen kan hindra Hans bestämmelser. Allâh sade:

”Är inte Allâh den visaste av domare?” [at-Tîn 95:8]

och

”[Säg, Muhammad:] ’Skulle jag söka en annan domare än Allâh...?’ [al-An’âm 6:114]

och

”Han är den bäste domaren.” [al-’ Arâf 7:87]

”Det är Allâh ensam som dömer." [al-An’âm 6:57]

”Allâh bestämmer och det finns ingenting som kan hindra Hans beslut.” [ar-R’ad 13:41]

Och att man bekräftar detta Namn inkluderar också att man bekräftar Hans andra Namn och Egenskaper. Detta eftersom den som beskrivs på detta sätt är inte det förutom att Han är allhörande, allseende, vet och har kunskap om allt, talar och styr och andra utav Hans Namn och Egenskaper. När vi lärt oss att det är Allâh som bestämt lagarna så lär vi oss att vi inte ska styra förutom utmed Hans lagar. Allâh sade:

”Nej, Hans är domen - den Höge, den Väldige.” [Ghâfir 40:12]
 

Serier

Relaterade inlägg