Allahs Vackra Namn 55

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs Vackra Namn 55

al-Karîm: Den som är fri från brister, Den givmilde Givaren.

Bevis för detta Namn:

”Min Herre är Sig själv nog och Han är den givmilde Givaren.” [an-Naml 27:40]

Detta Namn nämns på tre platser i Koranen. Exempelvis sade Allâh:

”VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?” [al-Infitâr 82:6]

Detta Namn har flera betydelser. Han är Den som har mycket gott och är mest perfekt inom alla aspekter. Den som är vacker i Sin Essens, Egenskaper och Handlingar. Fri från brister. Han ger mycket och är alltid god och generös. Han förlåter då Han är kapabel att straffa och Han bryter aldrig Sina löften. Han ger tjänaren chansen att återvända i ånger till Honom och har inte gjort någon synd för stor för att förlåtas. Och av Hans Karam så byter Han ut synderna till goda handlingar hos dem som återvänt i ånger. Han är Den som ger dem som behöver och dem som inte behöver. Han ger utan att människan ens frågat. Han är Den som tillfrågas om allt litet som stort. Allâh sade:

”Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena].” [ar-Rahmân 55:29]

Han är Den som inte lämnar den som vänder sig till honom i sticket:

”ER HERRE säger: ’Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön].’” [Ghâfir 40:60]

Allt gott ligger i Hans Hand och Han skänker ofantligt. Han beskrev sig själv med Karam och

Han beskrev Sitt Tal som Karîm då Han sade: ”Säkerligen så är det en Nobel Koran” [al-Wâqiyah 56:77] dvs. den innehåller mycket godheter och riklig kunskap. Och Han beskrev Sin tron som Karîm:

”UPPHÖJD över allt är Allâh, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till den Nobla Tronen.” [al-Mu’minûn 23:116]

Han beskrev Sina belöningar som Karîm då Han sade: ”Inför sin Herre skall de stå högt i rang och deras synder skall förlåtas [dem] och en frikostig belöning [väntar dem]. [al-Anfâl 8:4]

Och den största orsaken till att få vara under Hans Karam är att ha fruktan för Honom. De tjänarna som är de mest gudfruktiga är de som är mest ärade hos Honom:

”Inför Allâh är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast.” [al-Hudjurât 49:13]
 

Serier

Relaterade inlägg