Angående Âshûrâ' dagen 2015

Ett inlägg av Islam.nu -

Vad är Âshûrâ' dagen?

Förträffligheten i att fasta denna dag: Imam Muslim rapporterade att Allahs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om att fasta ´Âshûrâ'-dagen. Han sade:

"Det stryker bort [synderna från] det gångna året."

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allahs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade ´Âshûrâ'-dagen och befallde att den skulle fastas. [Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim]

När är Âshûrâ' dagen 2015?

´Âshûrâ' dagen infaller den 10e Muharram. Beroende på när man skådat nymånen [eller av andra orsaker] så har olika muslimska länder kommit ut med olika dagar för när den 10e Muharram är i år. Enligt vissa länder är det på fredag, och i andra länder är det på lördag.Om man dock fastar både fredag och lördag så har man utan tvekan fastat den, plus att man fastar en extra dag vilket är sunnah.

Må Allah acceptera från oss alla.

Era bröder på islam.nu

Övrigt

Relaterade inlägg