Arafah Dagen

Ett inlägg av Islam.nu -

Arafah Dagen

Bismillah. Bröder och systrar i Islam! Vi vill meddela att 'Arafah-dagen infaller imorgon onsdag den 23/9. Den som fastar denna dag blir förlåten för det gångna och kommande årets synder, vilket nämnts i hadithen från profeten [salla Allahu alayhi wa sallam] som finns i Muslim. Låt oss inte missa denna otroliga belöning för en dags fasta, må Allah acceptera från oss! Du kan se dina bönetider för din stad på www.islam.nu där du även hittar mer information om denna dag, Eid och mycket mer! Välkomna in! Era bröder på Ibn Abbas Centret.

Övrigt

Relaterade inlägg