Blev Jungfru Maria först skapad av Gud för att sedan föda honom?!

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

Blev Jungfru Maria först skapad av Gud för att sedan föda honom?!

Blev Jungfru Maria först skapad av Gud för att sedan föda honom?!

Jungfru Maria, Jesus moder är kanske en av de mest vördade och älskade kvinnor som vandrat på denna jord. Hon är högaktad av 2,2 miljarder kristna och 1,6 miljarder muslimer världen över. Detta är något som sällan skett för en kvinna genom världshistorien, och i synnerhet någon somlevde för 2000 år sedan. 

Det tyder utan tvekan på att hon var en väldigt speciell kvinna. Frågan är dock vem hon egentligen var? Både kristna och muslimer högaktar henne, men de skiljer sig dock fundamentalt i deras syn på henne.

Theotokos:

Majoriteten av dagens kyrkor anser att Maria var Guds moder  (på grekiska Theotokos,  Θεοτόκος). Dessa kyrkor är samtidigt överens om den Nicaenska trosbekännelsen som skrevs ned vid det stora kyrkomötet i Nicea år 325 där det står:

"Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat..."

Detta betyder att Gud har skapat allting, inklusive Maria, genom Jesus, och samtidigt är Maria Guds moder. För mig är det väldigt svårt att få dessa två att gå ihop. Det är även en av de anledningarna till att jag idag inte är kristen, utan muslim. Här är några av mina funderingar gällande problematiken kring tron på att Maria är Guds moder och accepterandet av den Nicaenska trosbekännelsen.

Jesus födsel:

Det Nya Testamentet berättar att en ängel kom till Jungfru Maria och sa att den Heliga Anden kommer att komma till henne så hon blir havande. Några dagar senare besöker hon sin släkting Elisabeth som bekräftar för henne att hon har blivit gravid. Hon befinner sig därefter hemma hos henne i tre månader som gravid (Lukasevangeliet 1:26 –56). Därefter nämns det att hon födde Jesus.

Det står ingenstans i Bibeln hur länge Maria var gravid, men i minst tre månader skall alltså Jesus befunnit sig i hennes livmoder, samtidigt som Maria bor hos sin släkting. 

Treenigheten:

Majoriteten av dagens kristna tror på treenigheten, vilket betyder att Gud består av tre personer (pågrekiska hypostasis  ὑπόστᾰσις): Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Alla dessa är skilda från varandra och har olika uppgifter, men är alla Gud. 

Fadern har skapat allting genom Sonen i begynnelsen, men nu så kommer Guds ena person som är den Heliga Anden, för att göra Maria gravid med en annan av Guds personer som är Sonen Jesus. De flesta kristna idag tillskriver sig den kristologi som fastställdes vid kyrkomötet i Chalcedon år 451, som säger Jesus är 100% Gud och samtidigt 100% människa.

Denna 100% Gud, 100% människa ligger då i Marias trygga livmoder under en lång tid och får näring genom det hon äter och dricker. 

Gud har alltså först skapat Maria och skänkt henne försörjning, sedan väljer han att ligga i hennes mage med en av sina personer och få försörjning genom henne. I flera månader ligger en av Guds personer enligt de kristna i hennes livmodern tills det att han tillslut får se ljuset av denna värld som han själv skapat. För mig känns detta ofattbart. 

Jesus barndom:

Bibeln beskriver väldigt lite om vad som hände efter det att Jesus föddes och vad han gjorde under sin barndom, och det står knappt någonting om honom fram till att han blev cirka 30 år gammal. Det i sig är ganska underligt för mig. Gud skall enligt dem för första gången ha kommit till denna värld, och under 30 års tid så hör man knappt en knyst av honom. Vad gjorde han under denna tid?

Bland de saker som dock berättats om hans barndom i det nya testamentet är att Josef och Maria var tvungna att fly till Egypten i rädsla av att kung Herodes skulle döda Jesus (Matteusevangeliet2:13). Var bland det första som hände Gud på jorden att hans mamma och hennes fästman var tvungna att fly för deras liv i rädsla för en kung? Behövde Gud fly från någon han själv skapat? Behövde hans mamma skydda honom från kungen genom denna flykt? Hur kan man då sedan vända sig till Jesus och be om hjälp när man själv befinner sig i nöd? Hans mamma och hennes fästman var ju tvungna att rädda honom när han själv var i nöd.

Det står även att han vid 12 års ålder försvann från sina föräldrar och satte sig ned för att lyssna, lära sig och ställa frågor till skriftlärda i Jerusalem (Lukasevangeliet 2:41 – 46). Hur kan Gud sätta sig ned för att studera och lära sig? Lärde han sig kunskap från dem han själv skapat? Jesus brukade enligt det nya testamentet själv kritisera de judiska skriftlärda med hårda ordalag för det de felaktiga läror de lärde ut. När han nu vid ung ålder valde att studera hos dem, lärde han sig ens rätt saker då? 

Slutsats:

Dessa och många andra liknande saker är väldigt förunderliga för mig, och går helt enkelt inte ihop med det intellekt som Gud har skänkt oss.

Många kristna är kloka, intellektuella och rationella människor, och jag är övertygad att om de skulle sätta sig ned för att fundera över hur konstigt allt detta egentligen låter, så skulle de komma fram till samma slutsats som mig. Detta är inte logiskt, det kan helt enkelt inte vara korrekt. Men bara för att man väljer att lämna den tron, behöver det inte betyda att man lämnar tron på Jesus och Maria. Som muslim tror man på dem, vördar dem och älskar dem båda djupt. Man kan inte ens vara muslim om man inte tror på Jesus och Maria.

Jesus var enligt Islam en av Guds utvalda profeter, och Maria var hans mamma som mirakulöst födde honom. Båda har en enorm status i Islam, men utan att man skall behöva tro på dessa ologiska dogmer.

Jag avslutar denna artikel med ett stycke från Koranen då Gud säger:

"Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. [Andra] sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt [jordisk] föda. Se hur Vi klargör [Våra] budskap för dem - hur förvirrade är inte deras begrepp! - Säg: "Vill ni i Guds ställe dyrka vad som varken kan skada er eller gagna er? - Gud är Den som hör allt, vet allt."  Säg: "Efterföljare av Evangeliet! Överskrid inte sanningens gränser i utövningen av er religion. Och rätta er inte efter önsketänkandet hos dem som förut gick vilse och drog många med sig och som helt har förlorat den raka vägen ur sikte."". (Koranen 5: 75 – 77).

- Johannes Abdullah, svensk konvertit till islam som för närvarande doktorerar i islamiska studier.

Artiklar

Relaterade inlägg