Islam.nu´s Blogg

Följ oss även via andra Sociala nätverk.

Articles in Category: Blogg

Böneboken

Nu kan du ladda ner böneboken

Böneboken

Utdrag ur boken:

BÖNEN ÄR EN AV ISLAMS PELARE

Islams pelare är fem i antal. Dessa är islams grund och de viktigaste handlingarna i en muslims liv. Profeten Muhammed sade:
”Islam är byggt på fem pelare: Trosbekännelsen att ingen har rätt att dyrkas utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Att utföra bönen...” [al-Bukhârî och Muslim]

Vi som människor vill älska och bli älskade

Vi som människor vill älska och bli älskade, det är naturligt. Därför gör vi saker och ting för att vinna folks kärlek. Jag önskar att man vore lika mån om att vinna Guds kärlek som man är om människans kärlek och lika rädd att förlora den så som vi är rädda att förlora kärleken hos dem vi älskar.