Böneboken

Bönen är en av islams pelare

Islams pelare är fem i antal. Dessa är islams grund och de viktigaste handlingarna i en muslims liv. Profeten Muhammed sade: ”Islam är byggt på fem pelare: Trosbekännelsen att ingen har rätt att dyrkas utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Att utföra bönen…” [al-Bukhârî och Muslim]

Bönen har beskrivits som islams grund

Av alla dyrkanshandlingar har de obligatoriska bönerna en särskild ställning. Det är islams andra pelare och det första som en muslim kommer att frågas om på Domedagen. Bönen är en plikt för varje muslim och hjälper en att ständigt åminnas Allah. Bönen är ett sätt för muslimen att komma närmare Allah och fungerar som en daglig påminnelse som påminner oss om Allah, alla Hans gåvor, meningen med livet och mycket mer.

Övrigt

Relaterade inlägg