Bönetider i Sverige

Utdrag ur dokumentet:

Inledning

Bönen är islams andra pelare och en dyrkanshandling som islam bygger på. Bönen är föreskriven på bestämda tider och det är ett villkor att be inom dess tid för att bönen skall vara giltig och accepteras. Därför är det ett stort ansvar att få fram så pass korrekta bönetider som möjligt för muslimerna i Sverige. En uppgift som inte är så enkel som vissa tror.

Det har på senare tid uppstått en hel del frågor och funderingar kring bönetiderna i Sverige då moskéer och islamiska center följer olika tider och tabeller. Något som skapat en viss förvirring hos många muslimer. Många har vänt sig till oss och våra sakkunniga i dessa frågor inte minst för att många muslimer i Sverige följer bönetiderna som finns på hemsidan islam.nu och Muslimappen.

Vi ber Allah om vägledning och vi hoppas att Sveriges muslimer, moskéer och islamiska center ska ta emot detta dokument och ta det i beaktning när de i framtiden bestämmer sina bönetider. 

Artiklar

Relaterade inlägg