Den första Muharram

Ett inlägg av Islam.nu -

Den första Muharram

Bismillah.

Från era bröder på Ibn Abbas Centret; as-Salamu alaykum wa rahmatullah!Vi hoppas att detta når er alla i ett gott tillstånd.

Idag är det den första Muharram. Det är en välsignad månad. Det är den första månaden av Hidjri året (den Islamiska kalendern) och en av de heliga månaderna om vilka Allah säger:

”ANTALET månader är tolv enligt Allahs förordning - vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Allahs] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva...”[at-Tawbah 9:36]

Detta är en månad där man ska sträva efter att göra mycket gott och akta sig för synder. Bland det bästa man kan göra är att fasta.Abu Hurayrah (radhiya Allahu ’anh) berättade att profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade:“Den bästa fastan efter Ramadan, är den i Allahs månad Muharram.”[Sahih Muslim]

De lärda i Islam nämner att det är rekommenderat att man fastar merparten av månaden.Den 10:e Muharram är ’Ashura dagen. Det har rapporterats autentiskt att profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade:”Fastan under ´Arafah-dagen stryker två års synder och fastan under ´Ashura’-dagen stryker ett års synder.”[Muslim (1162) och Abu Dawud (749)].

Må Allah vägleda oss alla till det Han älskar och är nöjd med och acceptera våra goda gärningar. Amin.Era bröder på Ibn Abbas Centret

Nyheter

Relaterade inlägg