Djurens rättigheter i islam

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

– Omtänksamhet och förbarmande eller "barbarisk halalslakt"? -

Våra grannar på jorden

Vi människor är inte de enda levande varelserna på denna planet. Jorden kryllar av djur som lever tillsammans med oss sida vid sida. Människan har sedan urminnes tider haft olika former av relationer till djuren, men det är väldigt sällan människor genom historien verkligen brytt sig om djurens rättigheter. I några enstaka stycken av det Gamla Testamentet har djurens rättigheter nämnts, och de gamla grekiska filosoferna diskuterade ämnet till viss del sinsemellan. Några allvarliga diskussioner om djurens rättigheter var det dock aldrig tal om. Det var först på 1800 talet som man började sysselsätta sig på riktigt med frågan om djurrätt och stifta lagar i frågan i Storbritannien, och så småningom i Sverige. Denna utveckling är naturligtvis bra. Mindre bra är att det skulle ta så lång tid tills det skedde. 

Djurens rättigheter i islam

Islamiska förordningar är baserade på två huvudkällor; dels Koranen, dels Profeten Muhammads (sallallahu alayhi wa sallam) tal, handlingar och godkännanden som kallas för sunnah.

Den som läser i Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) sunnah finner att han har talat många gånger om våra grannar på denna jord. Han talar gång på gång om hur viktigt det är att bry sig om djuren, ge dem deras rättigheter och han varnade även med starka ordalag för att förtrycka dem på något sätt.

Inte vid ett enda tillfälle, utan många gånger har Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) förklarat att välgörenhet inte bara gäller människor utan även djur. Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) har bland annat sagt: "Om en muslim planterar något som en människa eller ett djur äter av, så räknas det som välgörenhet." (Bukhari: 6012). 

Han har även sagt: "Den muslimen som förbereder korn för en häst att äta kommer att få belöning för varje bit den ätit av". (Sahih ul Jami: 5688). Vissa av hans följeslagare blev förvånade och verkar ha känt sig tvungna att försäkra sig om detta, så de frågade:  "Får vi belöning genom att visa godhet mot djur", då svarade Profeten: "Ja, för varje levande varelse kan man få belöning". (Bukhari: 6009).

Profeten Muhammed (sallallahu alayhi wa sallam) har även berättat om folk som belönats av Allah för de goda handlingar de gjort mot djur. Bland dessa vackra berättelser är den om den kringvandrande mannen som led av svår törst. Så småningom fann han en brunn i vilken han klättrade ned för att dricka. När han kom upp ur brunnen såg han en hund som stod och törstade så pass att den slickade på jorden för att få i sig lite vatten. Han sade då: "Hunden känner det jag tidigare kände". Han tog då av sig sina lädersocker, klättrade ner i brunnen och fyllde dem med vatten för att sedan klättra upp och ge till hunden att dricka. Profeten berättade att för denna handling förlät Allah honom för hans synder. (Bukhari: 624).

En kortfattad och vacker berättelse som är en stark uppmaning för oss alla att verkligen försöka hjälpa djuren när vi ser att de befinner sig i en jobbig situation och nöd. En berättelse som ska få oss att handla, och hjälpa djuren som är i behov av vår hjälp.

Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) har även varnat med starka ordalag för hur pass farligt det är att behandla djur illa. Han berättade om en kvinna som kommer att hamna i Helvetet på grund av en en katt som hon vägrade mata så att den tillslut dog. ”Hon gav den inte mat, och inte heller lät hon den komma ut i det fria för att själv skaffa sig föda”. (Muslim: 3318). 

Vad det handlar om är att vi är ansvariga för hur vi behandlar våra grannar på denna jord. Att låta sig påminnas om att vanlig försummelse när det gäller levande varelser, inklusive djur, kan straffa sig ordentlig leder till att man tänker sig för extra även när ingen annan människa ser en. Vi tror ju att Herren ser allt.

Alla som sett ett par cowboy-filmer har nog sett att man gärna klipper lite i öronen på korna för att märka dem. Profeten Muhammed (sallallahu alayhi wa sallam) däremot förbannade den som vanställer djur. (Bukhari: 5515). Vidare har han förbjudit att man lastar dem med tunga saker om man ämnar använda dem för transport. Efter att ha klargjort just detta lade han till en anmärkningsvärd sak:  "Därför att den som det rids på kan hända är bättre än den som rider". (as-Silsilah as-Sahihah 1:20). Det stackars djuret som jobbar och sliter med att bära tung last kan mycket väl vara  bättre än den som överbelastar det! 

Nöjesjakt är en älskad sysselsättning för en del människor. Men i islam är det strikt förbjudet att skjuta prick på djur för skojs skull. Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) har sagt: "Använd inget som har en själ i sig som mål". (Muslim: 1957). Visst får jakt utövas men då är det för att äta av det och inte för att det är ”roligt” eller ”spännande” att skjuta på dem!  

Det här är bara ett urval av de lagar som muslimerna blivit uppmanade att följa gällande djurens rättigheter. Tänk att dessa funnits redan 1200 år innan det började stiftas lagar om det i Europa. 

Halal-slakt

Utöver alla dessa regler som islam kommit med, som uppmanar oss att vara goda mot djuren generellt, så har det även kommit regler gällande slakt. Låt oss studera dessa. För det första måste djuren dödas så snabbt som möjligt utan att de ska behöva lida. Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) har sagt: "Sannerligen har Allah förskrivet godhet gällande allt, så när ni dödar, gör det då på ett värdigt sätt, när ni slaktar så gör det på ett värdigt sätt: Ni måste vässa kniven och se till att djuret dör snabbt". (Muslim: 1955). 

När djuret tas till platsen det skall slaktas på så skall det ske på ett lugnt och stillsamt sätt, och man får absolut inte visa någon obarmhärtighet mot det. Se här på vad Omar, en av Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) närmsta följeslagare, sade när han såg en man dra ett djur i benen för att slakta det: "Ve dig! Låt den föras till sin död på ett värdigt sätt!". (al Musannaf 4:493). Vi ska erinra oss att Omar naturligtvis inspirirerats av och levde efter islams läror bättre än någon av oss idag. 

Vid själva slaktmomentet uppmanas muslimerna att vara barmhärtiga in i det sista. Vad förstår djuren av vad som ska ske? Kan de uppleva ett slags lidande inför det? I islam beaktar man denna aspekt. Man får inte ens vässa kniven framför djuret! En man lade ned ett djur för att slakta det och började sedan vässa kniven framför det. När Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) såg detta sade han till honom: "Vill du döda det två gånger om?! Kunde du inte göra det innan du lade ned djuret?!". (al Musannaf 4:393).

I vår tid har det dykt upp en rad olika sätt att bedöva djuren på innan slakten sker, t.ex. elchocker. De muslimska lärda har klargjort att man absolut får använda detta eftersom det underlättar för djuret. Det enda villkoret är att bedövningen inte dödar djuret. 

Sverigedemokratiska fadäser

Sverigedemokraterna har en tendens att förvrida synen på det svenska folket. För trots den islamiska synen på djurens rättigheter generellt, och trots den omtanke som ägnas slaktdjuren inför och under själva slakten, så är det just halal som många hakar upp sig på. På Facebook finns två svenska grupper mot halalslakt varav den ena har över 16 000 följare och den andra hela 19 000! 

Inte oväntat finner vi Sverigedemokraterna agera fanbärare i denna fråga. I sin iver att skrämma svenskarna för allt som ”de onda krafterna” för hit – så att de ska rösta på dem som kämpar mot det -  har de gjort halalslakten till en av sina hjärtefrågor! Ja, i sin skrattretande dumhet valde de att ta med det i deras ”inriktningsprogram för djurskydd”. I denna står följande: "Många svenskar äter i dag kött från djur som halal – eller kosherslaktas, ofta helt utan att veta om det. Slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren avlivas och avblodas helt utan bedövning, vilket innebär ett utdraget dödsförlopp, lidande, smärta och ångest". Men islam förbjuder inte alls att man bedövar djuren innan slakten sker. Det enda som är förbjudet är att man inte får döda djuret på något annat sätt än med slakten. Bedövningen innan är alltså inga problem!

Hur kommer det då sig att Sverigedemokraterna skriver om detta i sitt inriktningsprogram för djurskydd, och varför startas det upp grupper med tiotusentals följare på Facebook mot halalslakt? Man kanske kan tänka att det beror på okunskap och missförstånd. De kanske inte vet om att bedövning är tillåten innan halalslakt? Näe, så kan det inte vara. Med alla de timmar de uppenbarligen spenderar framför internet för att förvrida synen på det svenska folket måste de ha  - om än oavsiktligt – fått nys om jordbruksverkets utlåtande i saken. Ja det räcker med att skriva orden halalslakt och jordbruksverket på Google, för att finna en artikel där det står: "El-bedövning före slakt accepteras av många av världens muslimer. Detta gör det möjligt att halalslakta fjäderfän och får här i Sverige utan att man kommer i konflikt med djurskyddsbestämmelserna." Längre ned på sidan finner man:"Koscherslakt är däremot inte tillåten. Inom koscherslakten accepteras inte bedövning före avblodning och därför sker ingen sådan slakt i Sverige idag". Visserligen nämner Sverigedemokraterna kosherslakt i deras inriktningsprogram för djurskydd, men största fokus i deras kampanj läggs absolut på halaslakten, under vilken bedövning alltså får användas.  Och i ljuset av detta ställs så tiotusenkronorsfrågan:  Är det djuren man tänker på, eller finns det andra motiv för denna kampanj mot just muslimernas slakt? Är det en slump att de flesta av dessa Facebook-grupper mot halalslakt samtidigt är proppade med annan anti-islamisk propaganda? 

Nej, motivet är klart. Men varifrån finner de sin inspiration, kan man undra. 

Kanske vi kan finna svaret i historieböckerna? Saken är att ett av nazisternas många svepskäl för att få folket med sig i hatet mot judarna...Vänta nu. Nazisterna? Några av världshistoriens största massmördare, säg inte att de också ville agera djurvänner! Näe...Jo! Historikern Robert Proctor nämner i sin bok The Nazi War on Cancer att Hitler och hans ställföreträdare Hermann Göring ville faktiskt framställa sig själva som djurvänner båda två! Nazisterna använde sin kamp för djurens rätt till att svartmåla och till sist förbjuda judisk kosherslakt. Aningen ironiskt med tanke på den mass-slakt de själva kom att stå för så småningom. 

När man ser på Sverigedemokraternas människosyn, och i synnerhet i samband flyktingkrisen, så känner man historiens vingslag. Vissa av dem vill sätta upp kulsprutor på Öresundsbron för att stoppa flyktingarna, andra vill bogsera bort dem över medelhavet. De tycker att det är bra att markera ut flyktingförläggningarnas koordinationer på internet. Kort därefter får vi läsa om att just dessa förläggningar bränns ned; flyktingarna tvingas fly hals över huvud från deras nya hem under nätterna! Det är svårt att förstå vad som pågår i dessa ondsinta människors huvud. Hur förhårdnades deras hjärtan till den grad att de kan driva deras politik så här långt? 

Den här artikeln har belyst islams syn på djurens rättigheter. En tidigare artikel handlade om islams läror när det gäller människor i nöd. Om Sverige på riktigt lät sig genomsyras av dessa läror, så skulle vi uppleva all denna godhet på riktigt. Jag ser fram emot den dagen. 

Allah säger i Koranen: "De försöker släcka Allahs ljus med sina ord, men det är Allahs vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt det än är för de icke-troende". (Tawbah: 32).

Författare: Johannes Abdullah, Christian Antonio.

 

Artiklar

Relaterade inlägg