Hur ska vi tro på Allahs namn & attribut? (10 min)

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

Hur ska vi tro på Allahs namn & attribut? (10 min)

En kort påminnelse om hur vi ska tro på Allahs namn & attribut.

 

Påminnelser

Relaterade inlägg