Islamisk konferens i Malmö!

Islamisk konferens i Malmö!

Malmö konferensen. 12-13 november  Talare Imran Sheikh och Abdulwadod  Examinerade från det Islamiska Universitet i Medinah. Ämne  Profetens ﷺ rättigheter Tron på honom  och känna till hans höga status ﷺ Följa honom och Hålla fast vid hans sunnah ﷺ Faran av att trotsa honom  ﷺ Att älska honom ﷺ Vikten av att lära sig om hans sunnah ﷺ Att ära honom och hans sunnah ﷺ Vikten av att aldrig sätta nån eller något framför vad profeten ﷺ bestämt.  Tid  LÖRDAG: 14:30 TILL 18:00 ENDAST KVINNOR. LÖRDAG: 19:00 FÖR MÄN Plats  Helenetorpsgatan (vid Nydala fritidsgård). SÖNDAG: 14:30 I DARULATHAR ENDAST FÖR MÄN Plats  Kollegiegatan 4e
 

Dawah

Relaterade inlägg