Klargöranden kring IS

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

Klargöranden kring IS

Tisdagen den 6:e Oktober lade Moosa Assal upp en video på Facebook där han varnade för gruppen IS. Videon spreds snabbt och blev inom kort väldigt populär. Videon var kortfattad och han förklarade i den att organisationen känd som IS inte alls är islamisk, och han varnade med starka ordalag mot att man skall ansluta sig till den gruppen, eller grupper som har liknande ideologier.

Jag vill i denna artikel, utöver det han sade, besvara tre viktiga frågor som vissa ibland ställer:

1) Är det verkligen tillåtet för en muslim att tillbakavisa andra muslimer på det här sättet?

2) Kan man tillbakavisa en grupp även fast man inte har varit på plats och träffat dem?

3) Vad är egentligen bevisen att gruppen IS är så oislamisk som det nämndes i videon?

Är det tillåtet för en muslim att tillbakavisa andra muslimer på det sättet?

Organisationen IS består utan tvekan av muslimer, även fast deras handlingar många gånger är fruktansvärt oislamiska. Det är inte första gången det dykt upp organisationer som IS i den islamiska historien, utan det har skett upprepande gånger. Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) har själv berättat om att splittring ska uppstå bland muslimerna, och väglett oss till hur vi ska hantera den situationen.

Vad säger då islam om att man som muslim tillbakavisar muslimska grupper som begår oislamiska handlingar i islams namn? Om vi går tillbaka till Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) sunnah så finner vi att han i ett tiotal hadither varnat för gruppen Khawarij, och han har beskrivit dem i detalj. Han har inte bara varnat för dem, utan även beordrat att man skall strida mot dem.

Det är inte bara tillåtet att varna för grupper som har gått vilse, utan det är obligatoriskt för de muslimer som har islamisk kunskap att göra det. Detta är inte en åsikt som jag har kommit fram till, eller som vissa av de lärda muslimerna anser. Det här är något baserat på Profetens (sallallahu alahyhi wa sallam) sunnah och något som det råder konsensus om bland alla de stora kända muslimska lärda. En av islams största och mest kända lärde Shaykh ul Islam Ibn Taymiyah sade: "Alla muslimer är överens om att det är obligatoriskt att förklara för den muslimska nationen och varna dem för de ledande personerna som kallar till innovationer och åsikter som motstrider Koranen och Sunnahn ". (Majmu al Fatawa vol. 28, s. 231).

Detta är inte en form av baktal, utan detta är ett uppriktigt råd som man ger andra muslimer. Den stora lärde Imam an Nawawi har nämnt sex tillfällen då det är tillåtet att nämna muslimer med något de ogillar, bland dessa som han nämnde var: "Om man ser en person som söker kunskap gå till en innovatör eller en stor syndare och man är rädd att den personen som söker kunskap skall dra skada, då är det upp till honom att ge honom råd och förklara vilka fel han har. Det är dock ett villkor att man skall avse att ge honom råd". (Riyadh us Salihin s. 254).

Så när en broder som Moosa varnar för en grupp som IS som har grova avvikelser så är det inte en form av baktal, utan det är en plikt han har när han gör da'wah.

Vissa personer motsätter sig detta samtidigt som de själva hamnar i det, vilket är ganska förunderligt. De säger att det är baktal att tillbakavisa muslimer som hamnat i fel, sedan baktalar de själva andra muslimer. Vissa personer i det här fallet anklagar Moosa för baktal då han tillbakavisar dem, sedan börjar de själva tala emot Moosa, ljuga om honom och baktala honom. Är detta inte väldigt motsägelsefullt?

Kan man tillbakavisa en grupp även fast man inte har varit på plats och träffat dem?

När vissa personer hör om att någon varnar för organisationer som IS så säger de att man inte kan tala om dem förutom om man själv har varit på plats för att se hur det egentligen är. De baserar detta på att många av de saker som presenteras i media är överdrivna eller rena lögner.

Att många av de saker som generellt sprids i media är överdrifter eller lögner vet nog de allra flesta rationella människor. Och om man bara skulle basera den information som man har om t.ex. IS från vad media säger så skulle det kunna ligga en poäng i detta uttalande. Det finns däremot två viktiga punkter här:

Den första punkten: När de lärda inom islam har tillbakavisat IS så gör de inte det baserat på media, utan de gör de baserat på deras egna uttalanden och de handlingar som de själva tillskriver sig i deras videos, eller baserat på vad pålitliga personer på plats har berättat om dem.

Den andra punkten: Att påstå att det är ett villkor att man själv måste vara på plats för att se något är fel är i sig ett falskt uttalande. Det skulle betyda att man aldrig kan basera domar på något förutom om man själv varit på plats, och inte kan förlita sig på vittnesmål. Kan ni tänka er hur det skulle se ut om ingen domare någonsin skulle få döma i ett fall förutom om han själv varit på plats vid brottet och att han inte får lyssna på andras vittnesmål? Detta går emot hur islams förklaring på hur man dömer i rättegångar, och det går emot allt sunt förnuft.

En annan sak som tillbakavisar detta falska påstående är den första hadithen vi finner i Sahih Muslim då Yahya bin Ya'mar och Humayd bin Abdirrahman al Juhani åkte från Irak för att göra 'umrah, så stötte de på Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) följeslagare Abdullah bin 'Umar. De berättade för honom att personer som bor i staden Basrah förnekar den gudomliga förutbestämmelsen. Abdullah bin Umar svarade då direkt:

"Om ni träffar dem så sig att jag är fri från dem, och de är fria från mig. Vid Den som Abdullah bin Umar svär vid, om de skulle äga lika mycket guld som hela Uhudberget och sedan ge det i välgörenhet, så skulle detta inte accepteras från dem tills det att de tror på den gudomliga förutbestämmelsen".

Som vi finner i den här berättelsen så är det inte alls ett villkor att man ska vara på plats för att döma ut att en annan grupp som tillskriver sig islam har gått vilse.

Jag kan utöver detta säga att själv har rest till Syrien och själv befunnit mig på plats där IS har styrt. Jag har befunnit mig i sjukhus som IS försökte spränga och på platser där deras bilbomber smällt av. Jag har träffat avhoppare från IS och personer som dagligen interagerade med dem. Jag har med egna ögon sett deras otroliga ondska och de problem de har orsakat.

Det nästan komiska är att många av de som framför detta argument har själv aldrig befunnit sig på plats i Syrien, utan baserar sin information på den propaganda som IS framför. De kan själva också vara väldigt snabba på att döma andra muslimer utan att de själva varit där, så återigen är detta väldig motsägande.

Vad är egentligen bevisen att gruppen IS är så oislamisk som det nämndes i videon?

Videon som brodern Moosa gjorde var två minuter lång, och det var inte avsett att den skulle vara en omfattande tillbakavisning av alla de fel som IS har. Moosa är inte den första som har talat emot organisationen IS. Alla de lärda med kunskap om islam världen över är överens om att denna grupp är vilse och inte representerar korrekt islam. Det har hållits många föreläsningar och lektioner, och det har skrivits böcker och artiklar som förklarat hur vilse den gruppen är, baserat på vad de själva säger. Moosa är en broder som studerat islam hos de lärda, och framför endast vad de lärda har sagt om dem.

Jag har själv lyssnat igenom väldigt många föreläsningar av ledande personerna inom IS likt Zarqawi, Abu Umar al Baghdadi, Abu Bakr al Baghdadi och Abu Muhammad al Adnani, och jag har tittat igenom många av deras propagandavideos. Baserat på det har jag skrivit en 60 sidors uppsats där jag förklarar denna gruppens avvikelser från cirka 20 synvinklar. Denna uppsats är på arabiska, men jag har summerat den i två föreläsningar som man kan lyssna på där jag tar upp i detalj med bevis från deras egna uttalanden och handlingar om hur vilsna de är.

Man kan lyssna på de två föreläsningarna på dessa två länkar:

http://islam.nu/terrorismen/1212-is-isis-vilka-ar-de-egentligen-del-1

http://islam.nu/terrorismen/1213-is-isis-vilka-ar-de-egentligen-del-2

Jag hoppas att denna artikel har klargjort vissa av de frågeställningar som vissa personer har kring organisationen IS. Jag ber Allah vägleda oss alla till det han är nöjd med.

Abu Dawud Abdullah as Sueidi.

 

Artiklar

Relaterade inlägg