LJUS I [vinter] MÖRKRET!

LJUS I [vinter] MÖRKRET!
Den gångna helgen hölls en konferens med titeln "Hur ska vi förstå Islam?" i Vårbergsmoskén i Vårberg C. Att se muslimer från olika bakgrunder, i olika åldrar och från olika platser samlas för att tillsammans studera denna vackra religon, var något som verkligen gav ljus i dessa mörka tider. Det är ju inte bara vintern som är mörk, många oroas även av vad som händer runt om i världen. Politisk oro och det allt hårdare klimatet i samhället där muslimer målas upp som ett hot mot den västvärld de bott i och haft utbyte med under mer än 1000 år. Det var ju den muslimska civilisationen som bland annat tog kunskapens ljus till ett medeltida Europa som befann sig i ett djupt mörker. Idag målas istället muslimer upp som ett hot mot den västerländska civilisationen och röster höjs med krav på "reformer" och en "anpassad islam". Att i dessa tider klargöra vad islam står för samt hur muslimer ska agera är viktigare än någonsin. Därför var det oerhört glädjande att välkomna utbildade muslimer att tala om dessa ämnen. Föreläsare som utöver sina akademiska studier även suttit under många år med de erkänt lärda. De lärda som profeten [salla Allahu alayhi wa sallam] sade är profeternas arvtagare. Att lyssna till deras klargöranden raderade många frågetecken som både muslimer och icke-muslimer har i frågor gällande sekter, extremism, hur islam skall förstås och tolkas, om islam är i behov av reformer och andra aktuella och viktiga ämnen. Att utöver detta se bröder och systrar från hela Sverige samlas i hundratal för att studera och lära känna varandra var något som verkligen lyste upp helgen och stärkte oss alla. Jag vill återigen tacka Allah först och främst. Sedan arrangörerna och alla de bröder och systrar som hjälpte till på plats. Våra gäster och föreläsare och alla er som närvarade; må Allah belöna er alla! Vi hoppas på att få se er alla på våra föreläsningar och event. Att ni följer oss via hemsidan och om ni har sociala medier. Jag hoppas att alla Sveriges muslimer skall stödja oss och hjälpa oss i detta kall, samt enas kring det som Allah har beordrat oss att enas kring; Koranen och profetens sunnah i enlighet med de tidiga föregångarnas förståelse. Som avslutning uppmanar jag er alla att lyssna igenom talen som hölls på konferensen som nu ligger uppe på islam.nu. Må Allah belöna er och välsigna er och vägleda oss alla till det Han älskar och är nöjd med. Yosuf och bröderna på Ibn Abbas Centret.
Dawah

Relaterade inlägg