Lördagspåminnelsen

Lördagspåminnelsen
Varför ska vi muslimer skilja oss om var Allah är när det är konsensus i frågan?

Det har uppstått en del diskussioner på Facebook mellan muslimer om att Allah är ovanför sin skapelse. Jag tänkte därav nämna uttalanden från tio av de tidiga imamerna som har nämnt att det är konsensus i den här frågan:

1) Imam Ishaq bin Rahaway (rahimahullah) (dog år 238 efter hijrah) sade: ”De lärda har konsensus om att Allah är ovanför sin tron”. (as-Sunnah av al-Khallal 6/260).

2) Imam Qutaybah bin Said (rahimahullah) (dog år 240 efter hijrah) sade: ”Detta är åsikten av islam och sunnahns imamer att vi känner till vår Herre ovanför sin tron som är ovanför de sju himlarna” (al-Ulow: 2/1103)

3) Imam Uthman bin Said ad-Darimi (rahimahullah) (dog år 280 efter hijrah) sade: ”Det är konsensus bland muslimerna att Allah är ovanför sin tron ovanför himlarna” (Naqd ad-Darimi alal Marisi: 1/340).

4) Imam Ibn Khuzaymah (rahimahullah) (dog år 311 efter hijrah) nämnde ett kapitel om att Allah är ovanför himlen, sen sade han: ”Det är detta Han har förklarat för oss i den klara uppenbarelsen och genom hans profet (sallallahu alayhi wa sallam) och som man förstår enligt fitrahn (deras naturliga tillstånd) hos muslimerna, deras lärda och okunniga, såväl fria som tjänare, män och kvinnor, könsmogna och barn, ja alla som åkallar Allah lyfter endast upp sitt huvud mot himlen och lyfter händerna mot Allah. Man gör det uppåt och inte nedåt...” (Kitab at-Tawhid: 1/254).

5) Imam Abul Hassan al-Ashari (rahimahullah) (dog år 324 efter hijrah) sade: ”Och vi ser att alla muslimer lyfter upp sina händer mot himlen när de gör dua, eftersom Allah är ovanför sin tron som är ovanför de sju himlarna. Om det inte skulle vara så att Allah vore över tronen skulle de inte ha lyft upp händerna mot tronen...” (al-Ibanah: 116).

6) Imam Ibn Battah al-Ukburi al-Hanbali (rahimahullah) (dog år 387 efter hijrah) sade: ”Det är konsensus bland muslimer från sahabas, deras studenter och alla lärda som tror på Allah att Allah är ovanför sin tron som är ovanför himlarna...” (al-Ibanah al-Kubrah: 3/286).

7) Imam Abu Umar at-Talmanki al-Maliki (rahimahullah) (dog år 429 efter hijrah) sade: ”Muslimerna från Ahl us-Sunnah är överens om att betydelsen av versen: ”Och Han är med er var ni än är” och liknande verser i Koranen betyder att Han är med dem med sin kunskap. Likt de är överens om att Allah själv är ovanför de sju himlarna, ovanför sin tron på det sättet Han vill”. (al-Ulow: 2/1315).

8) Imam Ibn Abdil Barr al-Maliki (rahimahullah) (dog år 463 efter hijrah) sade: ”När alla monoteister, vare sig de är araber eller icke araber känner oro eller är med om en svårighet så lyfter de upp sina ansikten mot himlen för att söka hjälp från deras Herre. Detta är såpass välkänt bland de lärda och lekmännen att man inte ska behöva nämna berättelser som tyder på det. Detta då det är något man automatiskt känner av, och ingen muslim kan förneka det”. (at-Tamhid: 7/134).

9) Imam Yahya ibn Abil Kheyr al-Imrani ash-Shafi’i (rahimahullah) (dog år 558 efter hijrah) sade när han talade om att Allah är ovanför skapelsen: ”Alla muslimer är överens om att när de gör dua så lyfter de upp blickarna och händerna mot himlen”. (al-Intisar: 2/616).

10) Imam Abu Abdillah al-Qurtubi al-Maliki (rahimahullah) (dog år 671 efter hijrah) sade i sin tafsir: ”Ingen från de rättfärdiga föregångarna förnekade att Allah har rest sig över tron på riktigt...”. (al-Jami li Ahkam al-Quran: 4/140).

Detta är uttalanden från tio av de tidiga och erkända imamerna från Ahl us-Sunnah som nämner att det är konsensus i den här frågan, så varför ska muslimerna idag skiljas åt i frågan? Varför ska man lyssna på någon som säger något annat när det är konsensus av de tidiga imamerna i frågan?

Reklam

Relaterade inlägg