Lösningen på flyktingkrisen

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

Lösningen på flyktingkrisen

En genuin människa

Föreställ dig att du ser en hemsk film som gestaltar hur en familj flyr från tyrannens soldater, om fäder som riskerar sina liv för att undkomma och undsätta sina älskade från djävulsk tortyr i en fängelsehåla någonstans. En väntad reaktion är att du känner dig lite spänd när familjen hukande håller andan under fartygsseglet, medan det genomsöks av tyrannens soldater. Kanske fylls dina ögon av tårar i scenen där de finner sonen och sliter honom ur armarna på den skrikande modern, för att sedan avrätta honom och kasta honom i havet. Även om det bara är en film så hoppas du på något underligt sätt att det ska gå bra på slutet. Att de hittar någonstans att ta vägen. Att de får uppleva trygghet igen. I en känslosam slutscen där modern återser sin syster hon trodde var död, kanske du fäller en tår för att du rörs av den lycka de känner. Du känner med dem. Du är människa. Syriernas situation

Från Syrien flyr människor för sina liv. På riktigt. Och så säkra är dessa männskor på att de kommer att dö om de stannar, att de i flykten för sina liv är beredda att riskera dem. För vad som helst är ju bättre än tyrannens soldater och IS terror, det vet man. Så man flyr. Lämnar olivträden och kvarteret man växt upp i, utan att blinka. Med det lilla man tror sig kunna bära med sig. Och så besparingarna, som istället för att bekosta barnens utbildning nu får gå till falska identiteter och transporter från en flyktplats till en annan. Vem gör så här? Bara någon i svår nöd, i svår fara. Knappast "lyxflyktingar", som Kent Ekroth har mage att påstå. 

Olika reaktioner

En normal reaktion är att man känner med dem. Ett gott hjärta känner en önskan att hjälpa dem. Skälet till att många av dessa vill fly till Sverige, är för att det är ett land som gjort sig känt för att hjälpa folk i behov och nöd. Ja även idag finns många svenskar, med Hans Rosling i spetsen, som för en väldigt vacker kampanj för att stödja dessa arma flyktingar. Samtidigt så finns det i Sverige många människor som inte alls vill hjälpa dem. Det har vi verkligen fått lära oss den senaste tiden. SD-politikern i Borlänge Ann-Katrin Löfwenhamn vill bogsera tillbaks dem över havet, och Åstorps SD-politiker, Gunilla Schmidt, föreslår att man skall möta dem... med kulsprutor uppriggade på Öresundsbron!  ”Oförmåga att känna medlidande” . Om man lider av detta och dessutom handlar därefter kan man få diagnosen ”psykopat”. Det räcker att spendera en halvtimme på bloggar, kommentarfält och Facebook för att oroligt undra hur många invärtes psykopater vi har i Sverige. Folk som hellre skulle se flyktingarna hamna i en av havets strömmar och drunkna därute än att få komma till Sverige. Som inte bryr sig det minsta när de hör om vad som händer med de som stannar kvar i Syrien. Som tycker att vi ska ta efter Ungern där man sätter upp taggtrådsstängsel och sparkar ned flyktingarna. Detta är första klassens psykopater. Och inte oväntat är de bland Sverigedemokraternas sympatisörer man finner dem. Islamisk barmhärtighet

Trots sitt egna dunkla förflutna i Vit makt-rörelser brukar Sverigedemokraterna ironiskt nog försöka likställa islam med nazismen. Deras alldeles egna "utbildare i islam", Bertil Malmberg, har till och med kläckt ur sig att Koranen är värre än Mein Kampf! Är det så att islam faktiskt uppmanar människan till en slags ”låt den starke vinna-mentalitet”? Är föraktet för de nödställda kanske ett  sätt att stärka den egna gruppkänslan? Eller sitt egenvärde som människa? Kan vi finna beröringspunkter mellan islam och psykopaterna i den här frågan? Nej, det kommer vi inte att finna. Profeten Muhammad ( عليه اللهصلى وسلم) sade: ”Det är endast från den helt miserable som medlidandet tas bort”. Medlidande och empati är viktiga läror i islam. Faktum är att det finns en lång tradition bland de muslimska skriftlärda att låta det första man undervisar sina studenter vara ett väldigt vackert uttalande från Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم) som lyder så här: "De som är barmhärtiga kommer den Barmhärtige vara barmhärtig mot. Var barmhärtiga mot de på jorden, så kommer den som är ovanför himlen vara barmhärtig mot er". Ett kort uttalande där ordet barmhärtighet förekommer hela flera gånger. Undrar hur mycket utrymme det ordet får i sverigedemokraternas retorik i flyktingfrågan... I Koranen beskriver Allah vilka de sanna troende är Det är nämligen: "de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta - oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] -  [och säger:] "Det är för Guds ansiktes skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er” (al-Insan: 8-9)

Just det. En sann muslim hjälper den nödställde med glädje och tacksamhet; med hjärtat fyllt av medlidande ser han det som ett tillfälle att tjäna Gud. I versen handlar det om en som hungrar. Vad tror ni islam säger när de som hungrar också fruktar för sina liv? Självklart hjälper man dem! Vi finner även i Koranen: "Och stöt inte bort tiggaren med barska ord" (ad-Duha: 10). Kan man inte hjälpa dem, så skall man åtminstone behandla dem väl, visa medlidande och godhet. Något som skiljer sig en del från Gunilla Schimdts uppriggade kulsprutor.

Men som muslim, vad exakt ska man ge den nödställde?  Är det okej att vi ger av våra rester; av det vi ändå inte vill ha? Nej, enligt Allahs förordningar bör vi skänka  av det vi själva värdesätter: [TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.  (Al-Imran: 92).

Islam eller IS? Svenskt eller sverigedemokratiskt?

Alla med förnuftet i behåll, som inte smittats av den här cancern, denna psykopatiska, hjärtlösa retorik som fått råda de sista åren särskilt i SD:s regi;  ja alla som fortfarande har hjärtat intakt vet att det är fel att behandla den nödställde på ett grymt, känslokallt sätt. Det är fel att bogsera tillbaka småbarnsfamiljer ut över Medelhavet, och man ska absolut inte bemöta utsvultna flyktingar med kulsprutor.

Till sist måste vi ställa oss frågan: vilken inställning representerar Sverige bäst? Den så kallade ”Islamiska Staten” representerar inte islam. Och ”Sverigedemokraterna” representerar heller inte Sverige. Islam är en religion som högaktar barmhärtighet, medlidande och empati, något knappast IS står för. Sverige har gjort sig känt för solidaritet och hjälpsamhet, något som knappast SD står för.

Enligt Jimmie Åkesson är muslimerna det största utländska hotet mot Sverige. Vi, muslimer, kan bara skaka på huvudet. Det är ju SD som utgör det största hotet mot svenska värderingar! Islam har sedan 1400 år tillbaka kallat till att vi som människor skall känna medlidande och empati. Värderingar som de flesta svenskar håller med om, men som verkar saknas i Sverigedemokraternas flyktingpolitik.

Oavsett vilken form flyktingkrisens lösning får så måste vi låta den präglas av empati, medlidande och barmhärtighet. Och då får inte kulsprutor och påtvingade båtbogseringar rum.

- Johannes Abdullah, svensk konvertit som för närvarande doktorerar i islamiska studier.

Artiklar

Relaterade inlägg