Nya bönetider för kalenderåret 2017

Nya bönetider för kalenderåret 2017
Ett klargörande angående nya bönetider för kalenderåret 2017

Då nya bönetider dykt upp på flera håll och då vissa föreningar ändrat i sina bönetider vid ett flertal tillfällen de senaste åren har muslimer från hela Sverige hört av sig till oss med frågor kring detta. Framförallt är det tiderna för fadjr och isha som har varit föremål för diskussion.

Efter att ha studerat frågan kommer islam.nu att använda sig av nya uppdaterade bönetider för kalenderåret 2017.

Det ska dock klargöras att vi på inget sätt menar att de tidigare bönetiderna som vi och många andra använde sig av, och som vissa fortfarande använder, är felaktiga. Vi såg det som en nytta att en majoritet av Sveriges muslimer använde sig av bönetider som någorlunda stämde med varandra och som tagits fram enligt korrekta riktlinjer. Men då många nu valt att ändra sina tider och nya tabeller dyker upp på olika platser kommer vi att uppdatera våra tider till vad vi anser är de mest korrekta. Och vi ber Allah om framgång.

De beräkningar och uträkningar dessa uppdaterade bönetider grundar sig på kommer från ett utslag [fatwa] som gavs av al-Madjma al-Fiqhi al-Islami (Islamic Fiqh Counsil) 1986/3/30 [1].

I detta råd deltog 10 stora lärda [ulema] från olika delar av den islamiska världen. Bland deltagarna var muslimernas stora mufti Shaykh Abdul Aziz Ibn Baz (rahimahullah).

Däri nämns att fadjr-bönen börjar när solen är 18 grader under horisonten, vilket astronomer kallar för astronomisk gryning. Det är tiden då man med blotta ögat kan se gryningens ljus.

Isha-bönen inträffar när solen befinner sig 17 grader under horisonten, efter solnedgången, vilket är strax innan det astronomer kallar astronomisk skymning. Detta är tiden när allt ljus från solnedgången försvunnit från himlen, i den riktning solen gått ner.

Det som nämns i utslaget är även nästintill identiskt med det som Umm ul-Qura kalendern använder sig av som bestämmer bönetiderna i de heliga städerna Mecka och Medinah.

Att bestämma exakta bönetider i Sverige är på många sätt svårt vilket leder vissa skillnader mellan olika tabeller. Vi på islam.nu har dock valt att gå efter dessa tider som är baserade på ett gemensamt uttalande av 10 lärda, varav vissa hörde till vår tids största lärda.

Vi ber Allah om framgång och vägledning i alla angelägenheter.

Era bröder på Ibn Abbas Centret Sverige

[1] http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=110&cid=11. 

Nyheter

Relaterade inlägg