SÅ MYCKET SOM HÄNT OCH SÅ MÅNGA ATT TACKA!

Ett inlägg av Islam.nu -

SÅ MYCKET SOM HÄNT OCH SÅ MÅNGA ATT TACKA!

All pris hör till Allah, först och främst, alltid. Men vi på islam.nu vill även passa på att tacka alla er som på ett eller annat sätt stödjer oss och kallet till islam. Må Allah belöna er alla! Ert stöd behövs och värmer! Sommaren går mot sitt slut och hösten är runt hörnet, med nystart i skolor och arbeten med allt vad det innebär. Det har varit en sommar fullspäckad med aktiviteter och vi vill tacka alla er som på ett eller annat sätt bidragit; ni som arrangerat, deltagit eller på annat sätt hjälp till. Vi vill även specifikt tacka basar-gruppen som varje år ordnar den mycket uppskattade basaren. Samt alla er runt om i Sverige som bjudit in oss, närvarat, delat och spridit vidare vårt kall. Nya islam.nu är lanserad och fler nyheter kommer under hösten/vintern in sha Allah. Fortsätt att lyssna på föreläsningarna, komma på aktiviteterna, gilla och dela till släkt och vänner. Må Allah belöna er alla och vi ser fram emot att se er framöver. Vi påminner också om att sträva extra mycket i dessa de 10 första dagarna i dhul Hidjah och vi ber Allah att acceptera från oss alla. Amin. / Era bröder på islam.nu

Nyheter

Relaterade inlägg