Ta dig tid att lära dig om historiens mest inflytelserike man!

Ta dig tid att lära dig om historiens mest inflytelserike man!
Människohistorien är fylld av intressanta människor som haft en stor inverkan på den värld vi idag lever i. Att läsa om dessa personers liv är ofta både inspirerande och lärorikt och just biografier utgör därför ofta en ansenlig del av bokhandlarnas utbud.Vad är det då som gör en viss livshistoria intressant?

Det finns olika faktorer som spelar in. Bland dem är hur pass inflytelserik personen i fråga har varit. Om personen är uppskattad och omtyckt av många människor är en annan. Om det samtidigt spridits rykten, lögner och påhitt om personen, från folk som ogillar honom eller henne, blir det bara ännu mer intressant - man vill ju veta varför de som gillar personen gör det, och varför vissa dedikerar tid åt att smutskasta samma person.Om du skulle höra att en viss person var inte bara inflytelserik, utan den mest inflytelserika människan i världshistorien, skulle du då inte vilja veta mer? Om du fick veta att samma person var ofattbart älskad av över 1,6 miljarder människor, och att det samtidigt sprids enormt mycket falska rykten om honom, skulle du inte bli intresserad av att lära dig mer om honom?

Vänta nu, kanske du säger. "Hur ska man avgöra vem som är mest inflytelserik i världshistorien av alla de miljarder människor som levt på denna jord?" Jag kan hålla med om att det är svårt att göra en sådan bedömning, men det finns vissa som tagit på sig uppgiften att göra det.Bland dem är den amerikanska astrofysikern och historikern Michael Hart, från Princeton University. År 1978 publicerades hans bok:"The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History"Boken blev snabbt en bestseller. 500 000 exemplar såldes och boken översattes till 15 språk.Hart kom fram till att den mest inflytelserika människan i hela världshistorien var profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam). Detta var resultatet han kom fram till efter djupa studier och mycket eftertanke.

Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) är djupt älskad av muslimer världen över. Dels för att de är övertygade om att han var Guds sista sändebud till människan, dels för hans fina egenskaper och personlighet.Tyvärr har han svartmålats av folk som dömt honom på förhand. Inte minst på senare tid har muslimerna sett och hört hur elaka påhitt och lögner spridits om honom.

Detta är beklagligt men samtidigt verkar det vara något som alla profeter drabbas av. I slutändan så måste var och en, på ett personligt plan, ta ställning till hur de ska förhålla sig till dessa rykten.Med detta för ögonen skulle jag verkligen rekommendera varje person, som inte redan gjort det, att ta sig tid att lära sig om denne profet.Han var trots allt den mest inflytelserika personen i världshistorien.
Artiklar

Relaterade inlägg