• Start
  • Råka svälja vatten

Dela!

torsdag, 11 mars 2010

Råka svälja vatten

  • Av: Ibn Uthaymîn

 

Fråga: Om en person sköljer munnen eller näsan när han fastar och det kommer ned lite vatten i halsen, bryter det fastan?

 

Svar: Om man sköljer munnen eller näsan när man fastar och det kommer ned lite vatten i halsen så bryter inte det fastan, eftersom han inte avsåg det. Allâh säger:

"Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta - nej, [det som är av betydelse är] vad ni innerst inne syftar till." [al-Ahzâb: 33:5]

 

Av: Shaykh Muhammed bin Sâlih Ibn 'Uthaymîn - Biografi
Källa: Fatâwâ Arkân ul-Islam Ibn 'Uthaymin rahimahullâh s.671