• Start
  • Den som inte kan fasta

Dela!

måndag, 09 februari 2009

Den som inte kan fasta

  • Av: Bin Bâz

 

Shaykh bin Bâz frågades gällande den som inte kan fasta pga. hög ålder eller en kronisk sjukdom. Måste de sona för de dagar de inte fastat?

Svar: Bismillâh walhamdulillâh. Det åligger den som inte kunnat fasta pga. hög ålder eller en kronisk sjukdom att mata en fattig för var dag han inte fastat om han klarar av det (ekonomiskt). Detta har flera sahâbah (radhiya Allâhu 'anhum) gett fatwa om, bland dem är Ibn Abbâs (radhiya Allâhu 'anhumâ).

 

Av: Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz - Biografi
Källa: Majdmû' Fatâwâ Ibn Bâz 3/233