• Start
  • Måste ett barn fasta?

Dela!

måndag, 24 maj 2010

Måste ett barn fasta?

  • Av: Ibn Uthaymîn

Fråga: Vad är bestämmelsen för att ett barn skall fasta?

 

Svar: Det är inte obligatoriskt för barnet att fasta. Det är däremot rekommenderat och han får belöning om han gör det. Han har dock inte syndat om han inte fastar, men den som är ansvarig för barnet skall beordra barnet att fasta så han vänjer sig.

(Det bör noteras att denna fatwâ inte handlar om de barnen som är väldigt små, utan det handlar om de barnen som börjat mogna.)

 

Av: Shaykh Muhammed bin Sâlih Ibn 'Uthaymîn - Biografi
Källa: Fatâwâ fî Ahkâm as-Siyâm (s. 84)