• Start
  • En person som har nått puberteten undvek att fasta

Dela!

måndag, 24 maj 2010

En person som har nått puberteten undvek att fasta

  • Av: Ibn Uthaymîn

 

Fråga: En person som har nått puberteten undvek att fasta under Ramadân för att han trodde att det inte var obligatoriskt att fasta för den som är yngre än 15 år. Vad måste han nu göra?

 

Svar: Han måste ta igen den dagen han undvek att fasta. Undantaget för detta är om en person skulle befinna sig på en plats där det är troligt att hans familj skulle vara okunniga gällande detta och att det inte finns någon lärd person som kunde lärda dem. I detta fall bör man kolla djupare in i denna persons fall.

 

Av: Shaykh Muhammed bin Sâlih Ibn 'Uthaymîn - Biografi
Källa: Fatâwâ fî Ahkâm as-Siyâm (s. 91)