• Start
  • Är det obligatoriskt för den nye muslimen att göra wudhû innan han uttalar trosbekännelsen?

Dela!

tisdag, 06 juli 2010

Är det obligatoriskt för den nye muslimen att göra wudhû innan han uttalar trosbekännelsen?

  • Av: webmaster.fatwa.se

Fråga: Är det obligatoriskt för den nye muslimen att göra wudhû innan han uttalar trosbekännelsen?

Svar: Det är inte obligatoriskt, snarare är det så att om han uttalar trosbekännelsen så räknas det som att han har blivit muslim även om han inte har gjort wudhû innan.

Anledningen till det är att det inte är ett villkor att man skall ha rengjort sig innan man blir muslim.

Majmû’ Fatâwâ wa rasâ’il Shaykh Ibn ’Uthaymin (27/163)