• Start
  • Åkalla andra än Allah

Dela!

måndag, 08 mars 2010

Åkalla andra än Allah

  • Av: Ibn Uthaymîn

 

Fråga: Vad är bestämmelsen för den som säger (O Muhammad, O 'Alî, O Djilânî), vid svåra tillfällen?

 

Svar: Om personen avser att åkalla dem och söka hjälp från dem så är han en polyteist som har gjort den stora formen av polyteism och lämnat religionen. Och han skall vända sig åter till Allah och be Honom om förlåtelse och endast åkalla Allâh. Som Allâh säger:

"Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom], och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en gud vid sidan av Allah? [Åt detta] ägnar ni knappast någon eftertanke!" [an-Naml 27:62]

Han är inte bara en polyteist utan han är även en korkad person som förstört sig själv. Allâh säger:

"Vem utom den tanklöse, den lättsinnige, vänder ryggen åt Abrahams tro? [Abraham] som Vi har utvalt och upphöjt i denna värld och som i det kommande livet helt visst har sin plats bland de rättfärdiga." [al-Baqarah 2:130]

Och Allâh säger:

"Och vem begår ett större misstag än den som i Allahs ställe anropar dem, som inte kan svara honom förrän på Uppståndelsens dag och som inte ens är medvetna om att de anropas" [al-Ahqaf 46:5]

 

Av: Shaykh Muhammad Sâlih Ibn 'Uthaymîn - Biografi
Källa: Madjmû' Fatâwâ Ibn 'Uthaymîn (2/163)