• Start
  • Siwak och parfym med man fastar

Dela!

söndag, 22 augusti 2010

Siwak och parfym med man fastar

  • Av: Ibn Uthaymîn

 

Fråga: Vad är domen för en fastande att använda sig utav siwâkeller parfym?

 

Svar: Den korrekta åsikten är att det är sunnah att den fastande använder siwâk både under dagens början och under dess slut. Grunden för detta återfinns i Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) ord:

"Siwâk renar munnen och den gör Herren nöjd." [l-BukhârÎ]

Han har även sagt:

"Om det inte hade varit en börda för mitt folk skulle jag ha beordrat dem att använda siwâk inför varje bön." [al-Bukhârî]

Likaså är parfym under dagens början och slut tillåtet för den fastande oberoende av om det är rökelser, olja eller något annat. Med den fastande får inte andas in lukten (genom att dra in lukt i näsan). Rökelser innehåller partiklar som kan ses och kännas och om de andas in kommer de att komma in i näsan och sedan ned i magen. Därför sade Profeten (sallaAllâhu 'aleyhi wa sallam) till Laqit bin Sabirah:

"Överdriv indraget av vatten i näsan under wudhu utom när ni fastar." [Abû Dâwûd nr.142, at-Tirmidhî 38, an-Nasâ'î nr.87 och Ibn Mâdjah nr. 448. Autentisk enligt al-Albânî]

 

Av: Shaykh Muhammed bin Sâlih Ibn 'Uthaymîn - Biografi
Källa: Fatâwâ Arkân ul-Islâm nr 112 http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18009.shtml