Djupare Studier

Välkommen! Denna kurs är för dig som avslutat de generella grunderna.
Denna del består av 14 nivåer där varje nivå är en serie eller bok i olika ämnen.
Många av dessa serier och böcker har ett tillhörande studiehäfte som går att ladda ner vilket underlättar anteckningar och studier.
Vi rekommenderar att man för anteckningar och repeterar varje nivå innan man går vidare till nästa.