Monoteismen i Koranen

31
Antal sidor
Monoteismen i Koranen

Utdrag ur boken

Imam Ibn ul-Qayyim har klargjort att hela Koranen handlar om monoteism, eftersom den antingen berättar om Allah och Hans Namn och Attribut och detta är kunskapsmonoteism som är monoteism i Herraväldet. Eller så beordrar den med att endast dyrka Allah och förbjuder från att begå månggudadyrkan, detta är handlingsmonoteism vilket är monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas.

Skriven av Shaykh Salih bin Fawzan al-Fawzan

Relaterade e-böcker