Riyâdh-us-Sâlihîn del 127

Bismillah.
Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.
Denna föreläsning handlar om :

Dygden av specifika kapitel och verser från Koranen.

Al-Fatiha.

Al- Baqarah, Ayat al-Kursi och de två sista verserna från den.

Surat al-Kahf och hur de tio första verserna från den skyddar från Dadjal.

Surat al-Mulk och hur den skyddar från straffet i graven.

Surat ikhlas och hur den motsvarar en tredjedel av Koranen.

De två sista surah från Koranen.

En mycket viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.