Riyâdh-us-Sâlihîn del 138

Bismillah.
Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.
Denna föreläsning handlar om :

Kapitlet om kunskap del tre

Belöningen i att lära ut något från religion.

Belöningar som fortsätter efter ens bortgång.

Den troendes hunger i att ständigt lära sig.

Hur Allah upphöjer de lärda.

Uppriktighet då man söker kunskap.

De lärdas bortgång innan domedagen.

Ta inte kunskap från vem som helst.

En mycket viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.