Riyâdh-us-Sâlihîn del 147

Bismillah.
Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.
Denna föreläsning handlar om :

Dygden av att göra dua för sina syskon.

Faktorer som gör att ens dua/åkallan blir besvarad.

Etik kring hur man gör dua.

En mycket viktig föreläsning med  Abdul Wadud Frank