Riyâdh-us-Sâlihîn del 152

Bismillah.
Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.
Denna föreläsning handlar om :

Del 152

Fördömandet av att vara falsk och att ha två ansikten.

Faran av lögn.

Förklaring på den långa hadithen om olika straff i Barsakh.

Faran av att lämna bönen, ränta och zina.

En mycket viktig föreläsning med ´Abdul Wadud Frank.